Napište nám              

Prachatické muzeum | aktuálně

Aktuálně zveme

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Příměstský tábor

Ve spolupráci s Muzeem české loutky a cirkusu připravujeme

Příměstský tábor Za tajemstvím historie,
který se uskuteční 12. - 14. 7. 2017 od 8 do 15 hodin.

Bližší informace na tel.: 388 311419, nebo emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihlášku najdete zde.

 

 


 

9. červen - 3. září

Ejhle kolo!
výstava

 

 


 

9. červen

Muzejní noc

 

 


 

19. květen - 3. září

Historické střelecké terče
Fotografie Šumavy Karla Jáchyma

 

 


 

5. duben  - 31. květen

Ze všedního dne za romantikou
Tramping v Jižních Čechách

 

 


Prachatické muzeum připravilo na  rok 2017 cyklus přednášek, který má zmapovat vývoj česko- německých vztahů v českých zemích od příchodu Germánů a Slovanů až po současnost.  Toto pro náš region stěžejní téma budilo v minulosti často kontroverze  a emoce a tento cyklus by ho chtěl představit v pokud možno objektivním světle současných vědeckých poznatků.  V 10 přednáškách se představí přední odborníci na daná období z Prachatic, jižních Čech i z centrálních vědeckých pracovišť našeho státu. Cyklus proběhne v krásném prostředí Radničního sálu staré radnice v Prachaticích a zájemci z řad široké veřejnosti jsou na něj srdečně zváni.

 

ČESKO – NĚMECKÉ VZTAHY V ČECHÁCH od počátků historie do dnešních dnů

Přednáškový cyklus. Radniční sál staré radnice v Prachaticích, od 17 hodin

Pořadatel: Prachatické muzeum

 

 

31. květen

Česko německé náboženské vztahy v době barokní

Prof. Dr. Jiří Mikulec, CSc., Historický ústav Akademie věd ČR Praha

 


 

Výstavy

 

9. červen – 3. září

Ejhle kolo !

Výstava ze sbírek Petra Hošťálka

 

13. září – 30. prosinec

Zmatené peníze

Putovní numizmatická výstava Regionálního muzea v Litomyšli

 

 


   

Výstavy, přednášky a akce 2017

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Prachatické muzeum 2017

Výstavy

 

2. únor – 19. duben

Barevné hry skla z Lenory

 

 

 

 

 


 

5. duben – 31. květen

Ze všedního dne za romantikou

tramping v jižních Čechách

 

 

 

 


19. květen – 3. září

Historické střelecké terče

Fotografie Šumavy Karla Jáchyma

 

 

 

 


9. červen – 3. září

Ejhle kolo!

Výstava ze sbírek Petra Hošťálka

 

 

 

 

Přednášky

všechny přednášky se konají od 17 hodin

15. - 30. březen
Česko-německé vztahy v Čechách Česko-německé vztahy v Čechách

 

 

 

 

 

15. březen GErmáni v Čechách od příchodu do konce stěhování národů
Germáni v Čechách od příchodu do konce stěhování národů

 

23. březen Slované v Čechách od příchodu do konce 10. století
Slované v Čechách od příchodu do konce 10. století

 

30. březen Češi a Němci v Čechách v raném a vrcholném středověku
Češi a Němci v Čechách v raném a vrcholném středověku


13. duben - 31. květen
Česko-německé vztahy v Čechách Česko-německé vztahy v Čechách

 

 

 

 

13. duben
Česko-německé vztahy v husitském století
Česko-německé vztahy v husitském století

 

 

25. duben, přednáškový sál muzea

Krásná Hora (Schönberg im Böhmerwald) Česko-německé vztahy v husitském století

Historie zapomenuté šumavské tkalcovské vsi

Luděk Němec

 

 

 

11. květen
Česko-německé vztahy v době předbělohorské
Česko-německé vztahy v době pobělohorské

 

 

 

31. květen
Česko německé náboženské vztahy v době barokní
Česko-německé vztahy v době barokní

 

 

 

Doprovodné akce

 

13. duben – 14. duben

Zvykoslovné Velikonoce

 

 

 

 

30. duben

Filipojakubská noc

 

 

 

 

10. květen, 17 hodin, foyer muzea Duo Blanice

Duo Blanice

koncert trampských písní

vstupné 40,- Kč

 

 

9. červen Muzejní noc

Muzejní noc

 

 

 

 

12. - 14. červenec, 8 - 15 hodin Příměstský tábor

Příměstský tábor Za tajemstvím historie

Ve spolupráci s Muzeem české loutky a cirkusu připravujeme Příměstský tábor Za tajemstvím historie, který se uskuteční 12. - 14. 7. 2017 od 8 do 15 hodin. Přihlášky a bližší informace na tel.: 388 311419 nebo emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript