Napište nám              

Archiv 2013

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

19. listopad - 29. prosinec
Navaříno, napečíno, naklizíno

Vánoční výstava

Andreas Hartauer - Tvůrce šumavské hymny

11.října - 3. listopadu 2013

Sbírka slánek pro Slaný

červenec - srpen 2013

Muzejní noc

7. června

Výstavy

3. července - 30. září

Putování za předky

2. květen - 29. srpen

Slánky ze Slaného

2. duben - 30. září
Jihočeský zedník Jakub Bursa

2. duben - 29. červen

Selské baroko Jakuba Bursy na Vlachovobřezsku a Volyňsku

výstava fotografiíí Petra Luniaczka


3. - 28. duben
Prodejní výstava STROOM, Dub u Prachatic


Přednášky

vždy v 17 hodin, v přednáškovém sále muzea, vstup z Neumannovy ulice

9. duben
Zajímavé osobnosti na pošumavských zámcích

PhDr. F. Kubů, PM

21. květen
Karel Filip ze Schwarzenberka, vítěz nad Napoleonem v bitvě u Lipska 1813

Mgr. Z. Bezecný, PhD., HÚ JČU ČB

11. červen
Jakub Bursa a jihočeské selské baroko

Mgr. P. Fencl, PM

25. červen
Cheb 1213. Stěžejní událost evropských dějin v kontextu  zápasu císařství a papežství

PhDr. F. Kubů, PM

24. září
Cyrilometodějská mise (1150. výročí)

Mgr. P. Fencl, PM

15. říjen
Bitva u Lipska 1813

PhDr. F. Kubů, PM

12. listopad
Počátky železnice na
Prachaticku
Mgr. P. Fencl, PM

26. listopad
Magie adventní a vánoční kuchyně Aneb předvánoční radost či zlost?

PhDr. M. Macková, JČM ČB

10. prosinec
Počátky sakrální architektury v Čechách

Mgr. Ing. M. Parkman, PM

 


 

Ostatní

25. červenec, 9 - 12 hodin

Letní výtvarný workshop

Akce pro Dětský prázdninový pas

lektorka Mgr. Lenka Šobrová

 


 

 

 

 

Radní rozhodli o zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Rada Jihočeského kraje na svém posledním zasedání dne 13. června 2013 rozhodla o zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje a jeho metodického pokynu, a to ve smyslu vládního usnesení č. 11 z 5. ledna 2011 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015.

Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Jihočeského kraje. Do krajského seznamu budou na základě posouzení odborné komise a rozhodnutí Rady Jihočeského kraje zapisovány regionálně významné projevy tradiční lidové kultury, a to na základě vydaného Metodického pokynu. Vedením krajského seznamu je pověřeno Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, které zároveň bude příjmat návrhy na zápis nemateriálního statku do konce února kalendářního roku.

Více informací a Metodický pokyn naleznete na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Krajský úřad – Odbor kultury a památkové péče: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=30&par[lang]=CS.

Přílohy ke stažení:

Metodický pokyn (.pdf)

Návrhový a evidenční list (.doc)