Napište nám              

Archiv 2011

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Výstavy, Velké náměstí 13

  1.duben – 15.květen
  Dotýkání – obrazy Heleny Vanišové

 

  6.–26. duben
  Svět kraslic Lenky Volkové

 

                 

15. duben -  30. prosinec

 Životní pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna

 Nová stálá expozice

 Vernisáž 14 hodin

                       

  3. červen  –  30. prosinec

  Poslední sbohem renesančního velmože

  Petr Vok z Rožmberka a vpád Pasovských

  Vernisáž 17 hodin

   

 

 

 


Zlatá stezka 255

     16. červen – 30. listopadu

Počátky lesního hospodářství na Šumavě

 výstava k Mezinárodnímu roku lesů

 vernisáž v 15 hodin

 

16. červen – 30. září

Krásy jižních Čech z ptačí perspektivy

fotografická výstava

 

30. září - 30. listopad Místa utrpení, smrti a hrdinství Život vězňů v nacistických koncentračních táborech     


Ostatní akce

31. březen

10 hodin - Tisková konference

6. – 8. duben

Řemesla:  Zdobení kraslic – Lenka Volková

Mistryně lidové tvorby v technice lepení slámou Lenka Volková předvede tuto techniku, dále lepení jezerní sítinou a reliéfní zdobení – voskování

   

  3. červen

  Rožmberská muzejní noc

 

   

4. červen

Po stopách Rožmberků

Exkurze pro Akademii třetího věku

Mgr. Pavel  Fencl

  25. červen

  Slavnosti Solné Zlaté stezky

  Řemesla: Richard Vondrášek - kameník

 

19. červenec

Krajinou Rožmberků kolem Netolic

Akce pro Dětský prázdninový pas

   17. září - dny EHD          Řemesla: Dana Nachlingerová  - řezbářka           

    

 18. září  - dny EHD         Řemesla:   Miroslav Šefčík - košíkář

                   

 

 17. prosinec

 Řemesla: Augustin Sobotovič  - pekař

 Vánoční pečení

    

 

 


Plán přednášek

Prachatické muzeum – přednáškový sál

všechny přednášky se  konají od 17 hodin

13. duben

 Šumava v průběhu času očima přírodovědce

 Ing. Alois Pavlíčko, Agentura ochrany přírody a krajiny Praha

  17. květen

 Vpád Pasovských

 PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum

  7. červen, 18 hodin

  Poslední Rožmberkové jako český a evropský fenomén

  Prof. dr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky Praha

  21. červen

  První finanční otřes moderní doby

  Státní bankrot z jara 1811 v širších společensko-ekonomických souvislostech

  PhDr. Jan Hájek, CSc., Historický ústav Akademie věd České republiky Praha

  28. červen

  Kašperskohorská větev Zlaté stezky

  PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum a PhDr. Petr Zavřel,
  JČM České Budějovice

20. září        

Egypt – výzkum Sahary a křesťanské kláštery v poušti               

PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D, Laboratoř archeobotaniky a palaeoekologie Jihočeské univerzity v Českých         Budějovicích

4. říjen

  

Počátky lesního hospodářství na Šumavě

Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum

25. říjen

Dušičky

Mgr. Petra Richterová, Prachatické muzeum

8. listopadu

Nedestruktivní průzkum rožmberské hrobky ve Vyšším Brodě 

Mgr. Zuzana Thomová, JČM České Budějovice

13. prosinec

Jižní Čechy v raném středověku

Mgr. Ing. Marek Parkman, Prachatické muzeum

 


 

Stálé expozice

 

Karel Klostermann a pošumavské zámečky

Život Karla Klostermanna (1848–1923) je spjat s několika pošumavskými zámky, které spoluvytvářely vývoj jeho osobnosti a svým prostředím, specifickou společností a okolní krajinou měly vliv na jeho literární dílo.

Především jsou to Žichovice, rozsáhlý renesanční zámek u Sušice, v kterém byl jeho otec osobním lékařem knížete Gustava z Lamberka a v kterém on sám prožil své rané dětství. Do dalších obcí s pošumavskými zámky jezdil Klostermann ve zralých letech na dovolenou, aby v jejich krásném prostředí pookřál a zůstal blízko Šumavě, kraji svého dětství a mládí. Hostily jej Volšovy u Sušice s nenápadným zámkem v parku nad potokem nebo Bohumilice u Vimperka s malebným zámkem Skalice, který v současnosti zásluhou rodiny restituentky paní Hiršlové vstává z mrtvých do původní krásy. A velmi výrazně se do Klostermannova života zapsal zámek knížat Windischgrätzů ve Štěkni u Strakonic; spisovatel tam jezdil na sklonku života a v roce 1923 tam také zemřel.

Klostermannova doba znamenala pro venkovské zámky v Pošumaví výrazný a osudový přelom. Z center panství a okolních mikroregionů se staly řadové velkostatky a jejich šlechtičtí majitelé se z příslušníků vládnoucí společenské vrstvy proměnili v exkluzivní reprezentanty odcházející epochy s mizejícím vlivem. Řadu zámků získávají měšťané, podnikatelé, právníci, bohatá inteligence. Z některých zámků se stávají skanzeny minulých časů, které uchovávají i jejich specifickou a mizející atmosféru.

Expozice chce tuto specifickou atmosféru pošumavských zámků v Klostermannově době přiblížit návštěvníkům a zároveň jim má ukázat spisovatelovy stopy v tomto prostředí. Kromě fotografií, archiválií a Klostermannových děl, inspirovaných těmito zámky, působí i zachovanými originálními předměty z pošumavských zámků, zakomponovanými do figurálního výjevu ze spisovatelova dětství na žichovickém zámku. Návštěvník získá také základní informace o dlouhodobém výzkumu pošumavských zámků, který provádí Prachatické muzeum od roku 1994.

klosterman%20zdarsky%20023.jpg  klosterman%20zdarsky%20026.jpgklosterman%20zdarsky%20042.jpg  19%20stoleti%20zdarsky%20127.jpgklosterman%20zdarsky%20124.jpg

klosterman%20zdarsky%20089.jpg  klosterman%20zdarsky%20102.jpg  klosterman%20zdarsky%20071.jpg

 

Expozice - Měšťanská kultura v 19.století

Pozor, otevřeno v novém okně.

Měšťanská kultura v 19. stol.

Poklidným životem města v minulém století otřásl 13.4.1832 katastrofální požár, který poškodil 137 domů a způsobil velké škody na majetku občanů. Následná rekonstrukce budov hrubě zasáhla do architektury Prachatic. Z mnoha domů byly necitlivě odstraněny attiky či štíty,obnova řady sgrafit a maleb byla řešena prostým omítnutím. Zrušení poddanství 7.9.1848 zbavilo Prachatice vrchnosti. Později bylo zřízeno hejtmanství a okresní soud.
 
V hospodářském životě města nedošlo během 19.století k žádné významnější změně. Teprve roku 1893 pronikla do Prachatic železnice. Trať spojující Prachatice a Čičenice byla po šesti letech prodloužena do Volar.

19%20stoleti%20zdarsky%20062.jpg   19%20stoleti%20zdarsky%20108.jpg   19%20stoleti%20zdarsky%20121.jpg   19%20stoleti%20zdarsky%20123.jpg

19%20stoleti%20zdarsky%20068.jpg     19%20stoleti%20zdarsky%20097.jpg     19%20stoleti%20zdarsky%20067.jpg

19%20stoleti%20zdarsky%20039.jpg     19%20stoleti%20zdarsky%20049.jpg     19%20stoleti%20zdarsky%20052.jpgMimo Prachatické muzeum

15. březen

Zánik rodu Rožmberků

Akademie třetího věku

Mgr. Pavel Fencl, Prachatické muzeum

23. březen

Die Grafen von Bogen in Böhmen

Oberaltaich, Německo

PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum

12. květen

Zlatá stezka

Kašperské Hory

Dr. František Kubů, Prachatické muzeum – Dr. Petr Zavřel, JČM Č. Budějovice

16. červen

Kašperskohorská větev Zlaté stezky 

Kašperské Hory

PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum a PhDr. Petr Zavřel, JČM České Budějovice

21. červenec

Zlatá stezka na německém území

Kašperské Hory

PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum a PhDr. Petr Zavřel, JČM České Budějovice

22. září

Tradice Zlaté stezky

Kašperské Hory

PhDr. František Kubů, Prachatické muzeum a PhDr. Petr Zavřel, JČM České  Budějovice

New layer...
New layer...