Napište nám              

Stálé expozice

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

 

Pohled do historie města

Expozice má dvě části. První seznamuje návštěvníky s historií Prachatic do poloviny 19. století, druhá připomíná významné historické události do konce 20. století. V první části je řada artefaktů prachatické provenience (obraz Literátského bratrstva, bočnice renesančních lavic z kostela sv. Jakuba, terče prachatických ostrostřelců ), nechybí figurální výjev Vyplácení žoldu Pasovským Petrem Vokem. Zaujmou i předměty zapůjčené z Vyšehradské kapituly, která byla prvním majitelem Prachatic.V druhé části jsou na dvanácti panelech pojednány základní kapitoly z novodobé historie Prachatic, jeden figurální výjev připomíná zašlou slávu Lázní svaté Markéty, druhý je připomínkou existence českého gymnázia za první republiky. Ve vitrínách jsou pak předměty každodenní potřeby, ale i výrobky prachatických závodů z druhé poloviny minulého století.

 

Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna

Nová expozice je věnována nejslavnějšímu prachatickému rodáku Janu Neupomuku Neumannovi (1811 - 1860), který se stal ve Filadelfii biskupem a v roce 1977 byl svatořečen. Návštěvník expozice získá přehled o životě a díle tohoto významného muže a uvidí i předměty, které mají přímou vazbu k jeho osobě.

Zlatá stezka - cesta bílého zlata

Od roku 1990 probíhá ve spolupráci Prachatického muzea a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích systematický výzkum Zlaté stezky. V roce 2008 byl dokončen na českém území a od roku 2009 pokračuje ve spolupráci s univerzitou v Pasově v Německu. Tento výzkum a millennium Zlaté stezky v roce 2010 se staly podnětem k tomu, aby se Zlatá stezka v Prachatickém muzeu prezentovala nově a s využitím výsledků a nálezů tohoto výzkumu. Za uplynulá dvě desetiletí se také posunula pozice Zlaté stezky jako významného a v mnohém nejvýraznějšího historického fenoménu Prachaticka i celé Šumavy a nová společenská role tohoto fenoménu si také zaslouží nové prezentace. Zvláště když se Zlatá stezka stala i jedním ze symbolů nově navázané a úspěšně se rozvíjející spolupráce mezi sousedními oblastmi České republiky a Německa po obou stranách Šumavy. Více zde »

zs%20web%20soumari%20prekladiste.jpg zs%20web%20soumari%20kovar.jpg zs%20web%20soumari%20senkyrka.jpg zs%20web%20soumari%20lapka.jpg

zs%20web%20soumari%20%20planina.jpg zs%20web%20soumari%20unava.jpg zs%20web%20soumari%20rozhovor.jpg

zs%20web%20soumari%20vitani%20karavany.jpg zs%20web%20model%202.jpg zs%20web%20soumari%20model%20pt.jpg

zs%20web%20export%20pateriky.jpg zs%20web%20export%20divocak.jpg zs%20web%20export%20sklo.jpg zs%20web%20pohar.jpg zs%20web%20soumari%20obili.jpg

zs%20web%20import%20detail%20koreni.jpg zs%20web%20import%20detail%20ostruhy.jpg zs%20web%20import%20detail%20sul.jpg

Renesance – zlatý věk města

Šestnácté století se stalo pro Prachatice jako pro mnohá jiná města království zlatým věkem, v kterém se proměnily v kvetoucí a prosperující renesanční město. Po celých sto let byly součástí rožmberského dominia. Město získali Rožmberkové roku 1501 a drželi ho až do roku 1601, kdy ho Petr Vok prodal císaři Rudolfu II. v Rožmbercích našly Prachatice mocného ochránce a vrchnost podporující jejich všestranný rozvoj. Obchod a rozvíjející se řemesla dosud přinášely městu dostatečný zisk a to si mohlo dokonce v roce 1593 dovolit zakoupit od Petra Voka helfenburské panství s městečky Bavorov a Strunkovice a dalšími 15 vesnicemi. Více zde »

pohled%20do%20expozice%20renesance%20-%20zasedn%20mstsk%20rady.jpg pohled%20do%20expozice%20-%20psa.jpg pohled%20do%20expozice%20-%20%20konel%20enkka%20a%20zbrojnoi.jpg halapartna%20016.jpg

cechovn%20konvice%20-%20detail.jpg renesann%20truhlice%20-%20detail.jpg renesann%20kredenc%20-%20detail.jpg verle%20016%20b.jpg

Muzeum za císaře pána

V této části expozice se vrátil čas o století zpátky, na počátek 20. století.  Ovane Vás atmosféra sklonku rakousko-uherské monarchie, doby, v které v roce 1904 muzeum v Prachaticích vzniklo a až do vypuknutí první světové války působilo. Stojíte-li ve dveřích, spatříte v levé části sálu původní expozici tohoto muzea z prvních let jeho existence, tak jak je zachycena na dobových dokumentárních snímcích (jeden z nich vidíte pro srovnání hned vedle). Přebujelé až nepřehledné a nesystematické nakupení exponátů bylo typické pro menší muzea té doby a na návštěvníka působilo spíše svou celkovou malebností než jednotlivými vystavovanými předměty. Muzeum bylo původně umístěno v přízemí staré radnice v prostorách dnešního radničního sálu.

Více zde »

muzeum%20za%20cisare%20pana%20cb.jpg muzeum%20za%20cisare%20pana%204c.jpg muzeum%20za%20cisare%20pan%20zdiarsky.jpg

muzeum%20za%20cisare%20pan%20zdiarsky%20portret.jpg muzeum%20za%20cisare%20maska%20mergeler.jpg muzeum%20za%20cisare%20schlarafia%20vitrina.jpg muzeum%20za%20cisare%20schlarafia%20%20opasek.jpg

muzeum%20za%20cisare%20pana%20kamej.jpg muzeum%20za%20cisare%20pana%20kachel.jpg muzeum%20za%20cisare%20pana%20vejir.jpg muzeum%20za%20cisare%20maska.jpg muzeum%20za%20cisare%20schlarafia.jpg