Napište nám              

Odborná knihovna

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Návštěvníci mohou čerpat informace z knih a časopisů především věnovaných oborům historie, vlastivěda, národopis, umění, náboženství, numismatika, zemědělství, venkov, muzeologie, politika, vojenská tématika, archeologie atd.

Sbírková knihovna zahrnuje:
• Staré tisky, tj.tisky vydané v letech 1501 - 1800
• Rukopisy
• Literaturu 19.století
• Regionální literaturu, tj.literaturu pojednávající o Prachaticku, Šumavě a jižních Čechách nebo knihy regionálních autorů.

I ze sbírkové knihovny si mohou čtenáři ke studijním účelům prezenčně zapůjčit exempláře starých tisků nebo regionální literatury, mají pak povinnost, tak, jak je to běžné při studiu archivního materiálu v archivech, věnovat jeden výtisk své práce do muzejní knihovny.

O listopadu 2006 nabízíme čtenářům a badatelům internet zdarma. Počítačové vybavení a připojení na internet bylo pořízeno díky Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje. K využívání internetu v knihovně je nutné se předem objednat u p. Škopkové.